Czyszczenie suchym lodem

Czyszczenie suchym lodem jest jedną z najbardziej ekologicznych metod dostępnych na naszym rynku. Ma ona wiele zalet i zastosowań. Jest alternatywą dla mycia wysokociśnieniowego, czyszczenia strumieniowo-ściernego i używania środków chemicznych. Suchy lód to dwutlenek węgla w stanie stałym. Pozyskiwany jest jako produkt uboczny w procesach przemysłowych, a co za tym idzie, jego produkcja nie wiąże się z dodatkową emisją substancji szkodliwych dla środowiska. Suchy lód jest produktem naturalnym, bezwonnym, niepalnym i bakteriostatycznym. Ponadto sublimując, zamienia się całkowicie w gaz, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu.

Strumień granulatu suchego lodu (CO2) zostaje rozpędzony do prędkości dźwięku. Kiedy granulki o temperaturze -78,5ºC uderzają w czyszczoną powierzchnię, energia kinetyczna powoduje, że zabrudzenie zostaje wykruszone. Suchy lód zamienia się w tym momencie w gaz. Dzięki temu nie pozostawia żadnych odpadów wtórnych, poza usuwanym zabrudzeniem.

Największą zaletą tej metody czyszczenia jest to, że nie wymaga ona rozkręcania, wychładzania czy odłączania od prądu czyszczonych maszyn. Dzięki temu daje możliwość korzystania z niej w miejscu eksploatacji. Sucha metoda czyszczenia ma zatem dużą przewagę nad tradycyjnymi sposobami, wymagającymi demontażu i kłopotliwego transportu. Umożliwia umycie każdego typu urządzeń, w tym również maszyn podłączonych do prądu i będących w trakcie pracy – nie hamuje zatem procesu produkcyjnego. Jest to szczególnie ważne we współczesnych zakładach pracy i fabrykach, gdzie wykorzystuje się bardzo dużo czujników i elektroniki. Istotnym aspektem tej technologii jest jej nieabrazyjność (nie powoduje ona ścierania czyszczonego materiału i nie zwiększa jego zużycia). Czyszcząc suchym lodem, usuwa się zabrudzenia, nie niszcząc przy tym powierzchni. Można w ten sposób odświeżyć metale, plastiki, a także okablowanie i inne delikatne elementy. Suchym lodem z powodzeniem czyścić też można powierzchnie drewniane, a nawet szklane. Ten rodzaj czyszczenia nadaje się idealnie do wyeliminowania różnego rodzaju zabrudzeń: pleśni, tłuszczy, smarów, gumy i azbestu. Granulki suchego lodu są zamrożone do temperatury, która zabija bakterie, m.in. e. coli i salmonella, a także niszczy pleśń z zarodnikami i zapobiega ich ponownemu wzrostowi. Dodatkową zaletą tego procesu jest neutralizowanie przykrych zapachów.

Czyszczenie:

 • maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • robotów spawalniczych i różnego typu oprzyrządowania;
 • elementów silników elektrycznych i spalinowych;
 • szaf sterowniczych maszyn;
 • taśm, pieców, wózków piekarniczych w przemyśle spożywczym;
 • urządzeń drukarskich, wałków, matryc;
 • form wtryskowych, przenośników, laserów;
 • linii produkcyjnych bez ich demontażu;
 • mechanizmów, przekładni, łańcuchów, prowadnic.
Usuwanie:
 • skutków pożarów;
 • skutków zalań;
 • graffiti, farb i lakierów;
 • pleśni, grzybów, bakterii;
 • starych farb z różnych powierzchni;
Renowacja:
 • historycznych budynków;
 • pomników;
 • posągów;
 • zabytkowych pojazdów.

Nasze usługi

Czyszczenie maszyn produkcyjnych i urządzeń elektrycznych bez ich demontażu

Suchy lód umożliwia dokładne czyszczenie maszyn produkcyjnych, robotów spawalniczych, przenośników taśmowych i lakierni. Skutecznie usuwana silnie przylegające zabrudzenia: pozostałości sylikonu, gumy, farby i lakiery. Do przeprowadzenia czyszczenia nie jest konieczny demontaż czyszczonego sprzętu, a nawet jego odłączenie od prądu.

Suchy lód coraz częściej stosowany jest do czyszczenia maszyn w przemyśle spożywczym. Dzięki tej technologii możliwe jest odświeżenie systemów przenośnikowych, systemów napełniania i mieszalników, a także linii produkcyjnych, zbiorników i pieców. Idealnie nadaje się do usuwania zapieczonego brudu, tłuszczu i skrobi.

Suchy lód nie przewodzi prądu, idealnie nadaje się zatem do czyszczenia silników elektrycznych bez konieczności rozkręcania ich na części. Nowatorską technologię wykorzystać można również do czyszczenia różnego rodzaju łożysk, filtrów i silników w całości. Skutecznie usuwa ona z silników spalinowych smar, brud, oleje i wszelkie inne zabrudzenia, których nie można usunąć w inny sposób.

Technologia czyszczenia suchym lodem świetnie sprawdza się przy usuwaniu graffiti z chodników, ulic i budynków. W ten sposób czyścić można również wszelkiego rodzaju maszyny drukarskie, cylindry i inne narzędzia.

Zabytkowe samochody mają swoją duszę, ale upływający czas może odcisnąć na nich swoje piętno. Czyszczenie suchym lodem pozwala na odrestaurowanie elementów aut – zardzewiałej karoserii, podwozia, silnika, a także odnowienie felg z ciężkich zabrudzeń, odświeżenie wnętrza i wyeliminowanie niepożądanych zapachów. Dzięki temu zabytkowe auto może wyglądać tak, jak w czasach swojej największej świetności.

Ogień pozostawia ślady, które wydają się niemożliwe do usunięcia nawet za pomocą profesjonalnego sprzętu. Suchy lód radzi sobie z nimi bez większego problemu. Skutecznie usuwa sadzę po pożarach i eliminuje niepożądany zapach. Uszkodzona ogniem ściana, po przeprowadzeniu czyszczenia suchym lodem, nadaje się do impregnacji i odzyskania dawnego blasku. Warto też dodać, że technologia ta pozwala na usunięcie pleśni i grzybów.

Poznaj również naszą ofertę usług profesjonalnej firmy sprzątającej

Profesjonalna firma sprzątająca

Czyszczenie suchym lodem

Filmy z realizacji

Sprzedaż suchego lodu

CENNIK

do 5kg

7,99

netto/kg
5kg - 10kg

6,99

netto/kg
10kg - 30kg

6,59

netto/kg
powyżej 30kg

wycena

indywidualna

Sprzedaż suchego lodu wyłączie drogą telefoniczną tel. +48 509 943 949, +48 509 943 947.
Obrór osobisty lub dostawa trasportem firmowym. Koszt dostawy wyceniany indywidualnie.

Informacje

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Angelika Marek Meson Digital z siedzibą w Michałowicach 72a, 49-314 Pisarzowice.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem – biuro@meson.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Angelika Marek Meson Digital przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Angelika Marek Meson Digital.
 6. Powyższe dane osobowe przechowywane będą przez okres 15 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Angelika Marek Meson Digital Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Nie przekazujemy Pani/Pana danych organizacjom międzynarodowym ani do państw trzecich.

Kontakt

Godziny otwarcia

pon. - pt. 9.00 - 14.00

+48 509 943 949

+48 509 943 947